Privacyverklaring Total Charge Up
(totalchargeup.nl)

Aanmaakdatum: 14 december 2021
Laatste bewerking: 14 december 2021

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van totalchargeup.nl. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Total Charge Up voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening
Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om producten en diensten aan u te kunnen leveren en onze
dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal
persoonsgegevens van u nodig. Total Charge Up verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• het verlenen en factureren van onze producten en diensten;
• opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Total Charge Up te kunnen uitvoeren;
• de afhandeling van overeenkomsten, bestelling(en) en informatieverstrekking over het verloop daarvan;
• het verzenden van nieuwsbrieven;
• het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
• het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Beveiliging

Bij online gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSLveiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bitversleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden is te zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Artikel 5: Gegevens opvragen, aanpassen en verwijderen

Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt kunnen op elk gewenst moment opgevraagd, aangepast of verwijderd worden. U dient hiervoor persoonlijk contact op te nemen met Total Charge Up.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat de dienstverlening bij ons is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Totalchargeup.nl reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Artikel 7: Delen met anderen

Total Charge Up verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt in een nieuwe versie van dit document.

0
    0
    Jouw producten
    Winkelwagen is leegTerug naar webshop